ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Α.Φ.Μ.: 999024526
Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΙΟΥ
Διεύθυνση: Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τ.Κ.: 25100 - ΑΙΓΙΟ

AP.M.A.E.:  
66612/22/Β/08/42
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 35433716000
Τηλ.: 2691072441
Fax:
Email: